Info


Tadeusz Hofman, dr hab.

Wydział Chemiczny

Zakład Chemii Fizycznej

Politechnika Warszawska

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

p. 148, Gm. Chemii

Faculty of Chemistry

Physical Chemistry Division

Warsaw University of Technology

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warsaw, Poland

tel: (0-22) 234 74 75; (0-22) 666 81 88 (dom/ home); 608 715 857

e-mail: hof@ch.pw.edu.pl