CHEMIA FIZYCZNA 1, sem. 3
kierunek - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 


 

Wyniki egzaminu z 8.09.2017

 

Ustny 11.09, p. 148, od 9:30. Ewentualne reklamacje proszę zgłaszać mailowo albo w poniedziałek przed egzaminem 9-9:30

Przypominam, że na ustnym trzeba udowodnić, że braki na pisemnym były przejściowe (ot, taki wypadek przy pracy) i nie są już aktualne.

 

egz 5 (8.09.2017)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S

Σ

int

ocena

2

1

 

0,5

 

0,75

 

 

 

 

 

9,03

23,89

 

238606

4

5

2

1,5

 

 

 

 

 

 

0

26,6

42,92

 

245302

4

3,5

4

0,75

 

 

 

2,5

 

 

4

35,3

40,07

 

254360

3

4,5

4

2

0,5

1,75

1

 

 

 

 

35,6

35,92

 

254432

4

4,5

4

1,5

0,5

 

 

2

 

 

11

46,1

41,68

 

262520

4

6,5

2

2,5

 

 

 

 

 

 

3

34,9

40,98

 

262553

3

3,5

4

2

2

1,75

 

0,5

 

 

 

35,6

36,03

 

262564

0,5

2

6

 

 

1

2

4

 

 

 

22,1

35,68

 

262621

3

6

2

2,25

0,5

2

3

 

 

 

0

39,8

48

ustny

262642

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

7,14

28,57

 

268677

5

1,5

3

 

 

2

 

0,5

 

 

 

17,1

28,88

 

270129

1,5

4,5

1

 

 

 

 

5

 

 

 

17,1

32,4

 

270141

3

3,5

 

2,25

 

 

 

 

 

 

1,5

20,1

32,76

 

270147

 

6

3

 

 

2

4

8

 

 

 

32,9

47,68

ustny

270159

 

2

2

1

1,25

0,25

 

 

 

 

0

13,8

32,12

 

270160

2

7

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14,3

36,44

 

270177

 

5

4

 

 

 

 

3

 

 

 

17,1

35,13

 

270195

3

8

 

 

 

1

3

10

 

 

 

35,7

48,72

ustny

270203

2

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

14,3

38,39

 

270210

2

5

3

 

 

 

2,5

3

 

 

 

22,1

31,77

 

270213

1

7

3

 

 

1

 

1

 

 

 

18,6

37,41

 

270218

5

6,5

6

 

 

2

3

3

 

 

 

36,4

43,21

 

270220

0,5

2

3

 

 

3

2

5

 

 

 

22,1

35,68

 

270232

6

7,5

2

 

 

3

1

 

 

3

 

32,1

47,32

ustny

270238

2,5

1

 

 

 

 

4

9

 

 

 

23,6

31,32

 

278334

4

5

6

 

 

 

4

2

 

 

 

30

39,22

 

278341

 

6

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10

25,31

 

278365

 

8

3

 

 

1

3

3

 

 

 

25,7

40,59

 

278374

2

7

 

 

 

2

3

10

 

 

 

34,3

34,29

 

278381

 

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

17,1

36,7

 

278389

6

4,5

4,5

 

 

2,5

1

6

 

 

 

35

48,36

ustny

278394

5

5

 

 

 

 

 

9

 

 

 

27,1

32,32

 

278395

2

5

 

2

 

1

 

3

 

 

 

18,6

34,75

 

278400

1

10

6

2

 

2

 

10

 

 

 

44,3

49,49

ustny

278403

2

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

11,4

26,42

 

278404

4

7

6

 

 

1

2

3

1

0,5

 

35

41,72

 

278406

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4,29

24,8

 

278416

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5,71

26,29

 

278420

5

4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5,469

 

278424

3

8

6

 

 

2

1

3

 

1

 

34,3

44,1

 

278439

5

7

6

 

 

3

4

3

 

1

 

41,4

41,03

 

278441

 

1,5

 

 

 

1

 

0,5

 

 

 

4,29

26,36

 

278443

6

9

3

 

 

3

5

11

7

4

 

68,6

81,94

4,5

278447

3,5

3

4

2

2

 

2,5

1

 

 

 

25,7

38,64

 

278453

6

9

6

 

 

3

4

7

 

 

 

50

50

3

278462

1

2

 

 

2,5

2

 

1,5

 

 

 

12,9

20,88

 

278464

5

6

 

 

 

 

4

7

 

 

 

31,4

34,46

 

278467

2

7

6

2

 

2

2

2

 

1

 

34,3

41,36

 

278478

 

7

 

 

 

 

 

3

 

 

 

14,3

27,46

 

285596

3,5

7

3

 

4

3

4

 

 

1

 

36,4

42,04

 

288456

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S

Σ

int

ocena

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9,11

29,81

 

253318

4

2

 

5

 

1

1,5

1

 

2

 

23,2

34,01

 

254360

2,5

4

3

 

1,5

2,5

3

2

 

 

3,75

41,2

39,24

 

262520

2,25

 

2

1

1,5

 

 

3

 

 

1,25

21

33,20

 

270147

3

1

 

 

 

2

 

4

 

 

 

14,1

40,25

 

270157

 

2

 

 

 

2

2,75

3

 

 

 

19,7

35,08

 

270160

2

2

 

2,5

 

0,5

2,5

1

 

 

 

14,8

38,25

 

270203

5

3

 

0,5

 

 

2,5

2

 

 

 

18,3

40,40

 

270210

5

3

 

5

2

3

4,5

0,5

 

 

 

32,4

41,20

 

270220

1,5

1,5

 

 

1

6

2,5

2

 

4

 

26,1

30,18

 

278381

3,5

 

 

3

1

10

2

1

6

6

 

45,8

55,70

 

278385

2

2

 

5

1

0,5

4,5

 

 

 

 

21,1

37,91

 

278403

4,5

2

 

5

1

1,5

3,5

2,5

 

 

 

28,2

38,30

 

278443

6

2

1

5

1

1,5

2,5

1

 

 

 

28,2

39,08

 

278462

1,5

2

4

5

1

2

0,5

 

 

 

 

22,5

30,02

 

278467

 

 

Przypominam o konieczności posiadania na egzaminie skróconych tablic termodynamicznych.


 

 

1.      Wykłady

2.      Pytania egzaminacyjne

3.      Ćwiczenia audytoryjne

4.      Tablice termodynamiczne

5.      Kalendarium kolokwiów i egzaminów

6.      Regulamin zaliczania

7.      Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

8.      Konsultacje – sem. letni 2016/17:

czwartek

12:15-14:00

148, Gm. Chemii

 

Wszelkie pytania, propozycje itd. proszę przesyłać pod adres: wyślij list


Wykłady

 

 

Plan wykładów

 

Wstęp

A. Podstawowe pojęcia termodynamiki

B. I zasada termodynamiki

C. Podstawy termochemii

tekst wykładów A-C    uzupełnienia A-C

D. II zasada termodynamiki

E. Konsekwencje zasad termodynamiki

tekst wykładów D,E    uzupełnienia D,E

F. Właściwości cieczy i gazów

F.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe

F.2. Równania stanu – wyjście poza równanie stanu gazu doskonałego

F.3. Właściwości stanu ciekłego

F.4. Specyficzne właściwości elektrolitów

tekst wykładów F    uzupełnienia F

G. Termodynamiczny opis mieszanin

tekst wykładów G    uzupełnienia G

H. Równowagi fazowe

H.1. Równowagi fazowe dla substancji czystych

H.2. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych

H.3. Równowaga ciecz-ciecz w układach dwuskładnikowych

tekst wykładów H-H.3    uzupełnienia H-H.3

H.4. Równowaga ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych

H.5. Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych

tekst wykładów H.4, H.5    uzupełnienia H.4, H.5

H.6. Równowagi z udziałem fazy powierzchniowej

H.7. Równowaga osmotyczna

tekst wykładów H.6, H.7    uzupełnienia H.6, H.7

I.  Termodynamika układów reagujących

I.1. Podstawy

I.2. Reakcje w układach heterofazowych

tekst wykładów I-I.2    uzupełnienia I-I.2

I.3. Reakcje jonowe w roztworach.

I.4. Reakcje chemiczne z pracą elektryczną

I.5. Układy z wieloma reakcjami chemicznymi

tekst wykładów I.3-I.5    uzupełnienia I.3-I.5

 

 

Prezentacje z wykładów

 

1. Wykłady 1-3 (5,12,19.10.2016)

 

2. Wykłady 4-7 (26,30.10; 2,9,16.11.2016)

 

3. Wykłady 8-10 (23,30.11; 7.12.2016)

 

4. Wykłady 11-14 (14.12.2016; 4,11,18.01.2017)

 


Ćwiczenia audytoryjne

 

1.      Program ćwiczeń

2.      Prowadzący zajęcia

3.      Obowiązkowe zadania domowe

4.      Kolokwium 1

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

5.      Kolokwium 2

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

6.      Kolokwia z lat ubiegłych (Termodynamika techniczna i chemiczna)

7.      Szczegółowe rozwiązania poprzednich kolokwiów (Chemia fizyczna 1/ Termodynamika techniczna i chemiczna)

 


Program ćwiczeń

 


nr

 

Materiały obowiązkowe dla studentów*

1                     

Obliczenia termochemiczne (1).

1.      Standardowa entalpia i energia wewnętrzna w dowolnej temperaturze z wykorzystaniem standardowych entalpii tworzenia.

W_B.3, 5, 6 (Wykłady)

U_C.1-4 (Uzupełnienia).

 

2                     

Obliczenia termochemiczne (2).

1.      Obliczanie efektów cieplnych rzeczywistych procesów chemicznych (reagenty w stosunkach niestechiometrycznych, zmiana temperatury w trakcie procesu).

2.      Przemiany adiabatyczne – obliczanie temperatury końcowej procesu.

3.      Przybliżone obliczanie efektów cieplnych – metoda średniej termochemicznej energii wiązań.

W_C.3

U_C.5-9

 

3                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (1).

W_E.7-9

4                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (2).

 

5                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian faz skondensowanych.

W_F.3.1

6                     

Przemiany gazu rzeczywistego.

1.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem wirialnym obciętym do drugiego współczynnika.

2.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem van der Waalsa.

W_F.2.1,3

7                     

Równowagi fazowe substancji czystej.

1.      Równowaga ciecz-para i zależność entalpii parowania od temperatury.

2.      Równowaga ciecz - ciało-stałe i ciało stałe-ciało stałe.

3.      Równowaga ciało stałe – para.

W_H.1

8                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (1).

1.      Obliczanie: składu współistniejących faz oraz prężności pary nasyconej/ temperatury wrzenia w doskonałych układach dwuskładnikowych.

2.      Obliczanie:  rozpuszczalności substancji stałych w ciekłych rozpuszczalnikach/  temperatury rozpuszczalności w doskonałych układach dwuskładnikowych.

W_H.2.3,4

W_H.4.1,3,4

9                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (2).

1.      Szacowanie parametrów równowag fazowych dla układów niedoskonałych na podstawie modelu Scatcharda-Hildebranda.

W_G.9

U_G.5

 

Kolokwium 1

 

10                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (1)

1.      Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem reagentów gazowych, w warunkach (p,T = const), (V,T = const) i (const= 0).

2.      Określanie kierunku zachodzenia reakcji.

W_C.3

W_I.1.3,5,6

11                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (2)

 

12                 

Równowagi fazowe w reakcjach heterofazowych

Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem czystych faz skondensowanych i jednego reagenta gazowego, w warunkach (p,T = const) i (V,T = const).

W_I.2.1

13                 

Równowagi chemiczne z reakcjami jonowymi

 

14                 

Ogniwa elektrochemiczne

 

15                 

Kolokwium 2

 

 

*Do przeczytania przed zajęciami.


 


Prowadzący zajęcia

 

Grupa

Kiedy

Kto

1

piątek 12-14

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

2

piątek 10-12

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

3

czwartek 13-15

Marek Królikowski, mkrolikowski@ch.pw.edu.pl

4

wtorek 12-14

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

5

wtorek 10-12

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

dodatkowa

piątek 15-17

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

 


 

Obowiązkowe zadania domowe

 

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest poprawne (w granicach założonej tolerancji) rozwiązanie kilku prostych zadań. Musi to być zrobione do godz. 24:00 w dniu poprzedzającym dzień kolokwialny. Sprawdzanie poprawności będzie odbywać się drogą internetową. Każdy student otrzyma dostęp do aplikacji poprzez login (inicjał imienia + nazwisko, np. dla Zuzanny Kowalskiej będzie to „zkowalska”) oraz hasło=numer albumu. Logowanie na stronie http://kpaduszynski.ch.pw.edu.pl/eskimos/.

W przypadku wystąpienia trudności technicznych w działaniu aplikacji, dopuszcza się możliwość zaliczania zadań domowych w tradycyjny sposób.


Kalendarium kolokwiów i egzaminów

 

Terminy kolokwiów z ćwiczeń rachunkowych w semestrze zimowym 2016/17

  1.  

1/1

13.12

wtorek

  1.  

1/2

20.12

wtorek

  1.  

2/1

24.01

wtorek

  1.  

2/2

27.01

piątek

Wszystkie kolokwia będą odbywać się w godz. 17:15-19:00, w AZ i 350AB.

 

Terminy egzaminów pisemnych z chemii fizycznej w roku akademickim 2016/17

  1.  

1.02

środa

8:15-10:00

AZ, 350

  1.  

8.02

środa

8:15-10:00

AZ, 350

  1.  

22.03

środa

18:15-20:00

AZ

  1.  

26.06a

poniedziałek

14:15-16:00

AZ

  1.  

8.09b

piątek

13:15-15:00

AZ

aEgzamin ustny: 28.06 (środa); bEgzamin ustny: 11.09 (poniedziałek)


 

Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

 

 

W związku ze zmianami programowymi, zaliczanie przez osoby, które studiowały według starego programu, a nie zaliczyły któregokolwiek ze wspomnianych przedmiotów, będzie odbywało się na podstawie poniższych reguł.

 

·         Dotychczasowy dorobek ćwiczeniowy (punkty, zaliczenie) będzie uwzględniany w ocenie zintegrowanej jedynie w przypadku zdawania egzaminu według starego programu.

·         Nie będzie ćwiczeń rachunkowych prowadzonych według starego programu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli Termodynamiki (sem. 3) mają do wyboru: (i) zdawać egzamin według starego programu, wykorzystując zdobyte wcześniej punkty za ćwiczenia, albo (ii) poprawiać ćwiczenia i zdawać egzamin według nowego programu. Uczestnictwo w „nowych” ćwiczeniach nie zamyka możliwości powrotu do starego trybu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli Chemii fizycznej (sem. 4) a mają zaliczone ćwiczenia, zdają egzamin według starego programu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń z Chemii fizycznej (sem. 4), realizują nowy program (ćwiczenia i egzamin).

·         W sesjach egzaminacyjnych będą organizowane egzaminy sprawdzające wiedzę ze starego programu. Warunkiem dopuszczenia jest wcześniejsze (tj. do sem. 2015/16 włącznie) zaliczenie ćwiczeń (Chemia fizyczna) lub posiadanie punktacji pozwalającej na zaliczenie przedmiotu (Termodynamika, tutaj decyzja należy do studenta). Ocena zintegrowana będzie liczona według dotychczasowych zasad, tj. jako średnia arytmetyczna punktacji/ ocen z ćwiczeń i egzaminu.