TERMODYNAMIKA MOLEKULARNA

 


Semestr zimowy 2016/2017

1.      Wykłady

2.      Regulamin zaliczeń

3.      Pytania kolokwialne

4.      Praca semestralna

5.      Kalendarium kolokwiów

Wszelkie pytania, propozycje itd. proszę przesyłać pod adres:

wyślij list


Wykłady

 

Podstawowe dane na temat przedmiotu można znaleźć w informatorze wydziałowym i we wstępie do skryptu [1]. Zajęcia składają się z wykładów, mających częściowo charakter ćwiczeń audytoryjnych. Ich plan przedstawia się następująco

1. Elementy termodynamiki statystycznej.....................................................................................................................................13 h
                   1.1 Podstawowe pojęcia.............................................................................................................................................

                   1.2. Zespoły statystyczne……………………………………………………………………………………………
                   1.3. Przybliżenie pseudoklasyczne…………………………………………………………………………………..

                   1.4. Oddziaływania międzycząsteczkowe...................................................................................................................

                   1.5 Symulacje komputerowe - dynamika molekularna i metoda Monte Carlo............................................................
2. Modele cieczy i gazów...............................................................................................................................................................12 h
                  2.1 Równania stanu..........................................................................................................................................................
                  2.2. Koncepcja udziałów grupowych...............................................................................................................................
                 2.3. Modele siatkowe (atermalny, modele nadmiarowej entalpii swobodnej, model regularny, komórkowy, Flory'ego,

                       dziurowy)
                 2.4. Chemiczna teoria asocjacji…………………………………………………………………………………………

3. Ilościowy opis właściwości mechanicznych i termodynamicznych..............................................................................................3 h
                 3.1 Właściwości pVT i pochodne...................................................................................................................................
                3.2 Funkcje mieszania.....................................................................................................................................................
                3.3 Równowagi fazowe...................................................................................................................................................
4. Kolokwium zaliczeniowe……………………………………………………............................................................................ 2 h


Literatura podstawowa:

1. T. Hofman, Termodynamika molekularna, OWPW, Warszawa 2003.
2. H. Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej, WNT, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

3. N.A. Smirnowa, Metody termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1980.
4. J.M. Prausnitz, Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1969.
5. A. Zagórski, Fizyka statystyczna, OWPW, Warszawa, 1994.
6. K. Zalewski, Wykłady z mechaniki i termodynamiki statystycznej dla chemików, PWN, Warszawa 1982.


 

Plan kolokwiów w roku akademickim 2016/17

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3